ТЕОНІМ БОГ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ)

Автор(и)

  • Анатолій САГАРОВСЬКИЙ кандидат філологічних наук, доцент, Харків, Ukraine

Ключові слова:

Бог, діалектний, мовленнєва територія, теонім, фразема, фразеологізм, фразеологічна одиниця, фразеологічний словник, Центральна Слобожанщина (Харківщина)

Анотація

У статті йдеться про фразеологічний словник Центральної Слобожанщини (Харківщини). Автор інформує про завершення цієї роботи, що включає доволі детальний опис приблизно 7400 фразем, що побутують у мовленні жителів 543 обстежених населених пунктів. На прикладі фразеологічних одиниць із теонімом Бог подемон- стровано їх функціонування, змістову виражальність, образність, емоційну й експресивну наснаженість. Попри значну кількість напрацювань у цьому напрямі, зазначимо, що досліджувана мовленнєва територія велика й різноманітна, а народна фразеологія – невичерпна і кількісно, і структурно, і виражально.

На кафедрі української мови філологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Кара- зіна стараннями автора цієї праці, а також викладачів, студентів створено картотеку діалектних (в основному лексико- семантичних) особливостей нашого реґіону обсягом 68–70 тисяч одиниць опису (із 543 населених пунктів), із них 9–10 тисяч фразеологізмів і фразеологічних утворень.

У результаті проведеного дослідження констатуємо, що кількість фразеологізмів із відповідним онімом незначна, а це свідчить про їхню потрібність, змістову виражальність.

Зафіксовано мовні одиниці, в яких відтворено загальнолюдські буттєві сентенції, засудження негативних людських рис, несхвалення некоректної поведінки. У зібраному матеріалі наявні фразеологізми з виховним значенням. Відзначаємо емоційність, зокрема іронічність фразеологічних одиниць.

Перспективним нам видається розгляд зібраного фактажу за типами одиниць, за походженням, мотивацією, змі- нами у значеннях тощо.

Посилання

Аркушин Г. Сказав, як два зв’язав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині. Люблін–Луцьк, 2003. 117 с.

Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини. Братислава–Пряшів, 1990. 159 с.

Муромцев І. Прізвисько і назвисько та навколо них (науково-публіцистичні нотатки). Харків: Харк. істор.-філол. товариство, 2015. 112 с.

Сагаровський А. Матеріали до Фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Харків: ОВВНМЦ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. 226 с.

Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу. Луганськ: Алма матер, 2002. 263 с.

Українська мова. Енциклопедія / за ред. І.В. Муромцева. Київ: Майстер-клас, 2011. 400 с.

Чабаненко В. Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя: Стат і Кº, 2001. 201 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01