ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ (РУСИНСЬКИХ) ГОВОРІВ СЛОВАЧЧИНИ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ВАСИЛЯ ЛАТТИ

Автор(и)

  • Марія ЧІЖМАРОВА кандидат філологічних наук, професорка інституту україністики філософського факультету Пряшівського університету, Пряшів, Slovakia

Ключові слова:

Василь Петрович Латта, українські говори Словаччини, «Атлас українських говорів Східної Словаччини»

Анотація

Стаття присвячена історії вивчення українських говорів Словаччини. Головна увага зосереджена на науковій діяльності видатного східнословацького діалектолога Василя Латти. Аналізуються найбільш вагомі досягнення вченого при дослідженні фонетичних, морфологічних, синтаксичних та лексичних явищ в українській мові русинів-українців східнословацького регіону на основі власноручно ним зібраного матеріалу. В центрі наукового інтересу Василя Латти були українські (русинські) говори Східної Словаччини, які він добре знав та записував за спеціально підготовленою програмою. Він зібрав діалектний матеріал із 270 сіл з українським (русинським) населенням на сході Словаччини і мав намір видати два томи українського діалектного атласу. У сітку дослідження були внесені також села, які репрезентують окремі перехідні говори – спиські, шариські, земплинські, перехідні земплинсько-ужанські та горальські. Сміливі плани Василеві Латті не вдалося виконати, тому що у 1965 році на сорок четвертому році життя він несподівано помер. У своїх дослідженнях учений застосував метод лінгвістичної географії, розробив власний спосіб інтерпретації діалектного матеріалу з використанням історичних, етнографічних та інших даних. Із 1954 р. і до кінця свого короткого життя він інтенсивно працював над діалектним атласом українських говорів Східної Словаччини. Величезний рукописний матеріал чекав на публікування більше 20 років у фондах Словацької академії наук у Братиславі. У 1991 році до 70-річчя вченого «Атлас українських діалектів Східної Словаччини» був виданий на основі рукописів автора завдяки упорядників – Зузани Ганудель, Івора Ріпки та Мирослава Сополиги. Видання Атласу було помітним внеском у теорію і практику української та взагалі слов’янської лінгвістичної географії. Матеріали Атласу оригінальні та достовірні, високої якості й слугуватимуть наступним генераціям дослідників.

Посилання

Ганудель З. Особистiсть Василя Латти i його науковi досягнення. Українська мова. 2011а. № 4. С. 137–147. URL: https://www.google.sk/search?q=Особистiсть+Василя+Латти+i+його+науковi+досягнення

Ганудель З. Українські говори Східної Словаччини у лінгвістичних атласах. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Ужгород, 2011б. Випуск 24. С. 81–84.

Дзендзелівський Й. Василь Петрович Латта. Наукові записки. 8–9. Пряшів: Культурний союз українських трудящих у ЧССР, 1979 ̶ 1981. С. 5–17.

Дзендзелівський Й. Атлас В.П. Латти в контексті слов’нських лінгвістичних регіональлних атласів.

Наукові записки. 18. Пряшів: Союз Русинів-Українців Словацької Республіки.

Латта В. Полногласие в украинских говорах Восточной Словакии. Наукові записки. 8–9. Пряшів: Культурний союз українських трудящих у ЧССР, 1979 ̶ 1981. С. 18–30.

Латта В. Система наголосу українських говірок Східної Словаччини. Наукові записки. 8–9. Пряшів: Культурний союз українських трудящих у ЧССР, 1979–1981. С. 149–155.

Латта В. К вопросу диалектологических атласов областного типа. Наукові записки. 8 – 9. Пряшів: Культурний союз українських трудящих у ЧССР, 1979 –1981. С. 110–118.

Латта В. Словацько-українська мовна межа. Наукові записки. 8–9. Пряшів: Kультурний союз українських трудящих у ЧССР, 1979–1981. С. 92–105.

Латта В. Принципи картографування і побудова атласу українських говірок. Наукові записки. 8–9. Пряшів: Культурний союз українських трудящих у ЧССР, 1979 –1981. С. 156–163.

Латта В. Атлас українських говорів Східної Словаччини. Пряшів: Словацьке педагогічне видавництво, 1991. 552 с.

Čižmárová M. (ed.) Ukrajinistika, lingvistika, osobnosti. Materiály na výskum dejín ukrajinského jazyka. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015. 244 s.

Федонюк В. Сучасна словацька лінгвістична україністика: досягнення та втрати. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 2015. Випуск 23. С. 122–130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01