ДІАЛЕКТНИЙ ПРОСТІР ФРАЗЕМІКИ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ ДМИТРА КЕШЕЛІ

Автор(и)

  • Марія ЯЦЬКІВ кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

Ключові слова:

фразема, фразеологічні одиниці, фразеологізми, діалектна фразеологія, авторські художні фраземи, Д. Кешеля

Анотація

У статті розглянуто взаємодію мови і культури, вживання діалектних фразем у творах закарпатського письменника Дмитра Кешелі. У лінгвокультурологічному аспекті проаналізовано тематичні групи діалектних фразем та виявлено особливості використання діалектних фразеологічних одиниць в індивідуальному стилі письменника.

Нині в українському мовознавстві помітно зросла увага до системного аналізу діалектної фразеології, який дає змогу дослідити активні процеси в говірковому мовленні, установити зв’язки між матеріальним світом і духовною культурою. Однією з актуальних проблем української діалектології є дослідження фразеологічної системи. Актуальними продовжують залишатися проблеми, що стосуються розвитку діалектної фразеології та місця фразеологічних одиниць у мові письменників. Фразеологізми відображають не тільки національну культуру, але й національне бачення світу. У мовленні фразеологізми виконують функцію образної характеристики конкретного об’єкта, суб’єкта, дії, ситу- ації. Вивчення фразеологічних одиниць на основі мови окремого автора дало багатий матеріал для опису ментальних особливостей мешканців закарпатського регіону.

Дмитро Кешеля – не тільки знаний письменник Закарпаття, він належить до найпомітніших сучасних україн- ських прозаїків. Його книги захоплюють гостротою проблематики, мистецькою оригінальністю. Письменник порушує у своїх творах проблеми моралі, духовності людини, патріотизму, людської пам’яті, добра й честі, зв’язку людини з природою, збереження родинних стосунків.

Фраземи у творах Дмитра Кешелі, природно, зумовлені експресивно-характеристичною формою закарпатського говору, який і творить живе мовленнєве тло його художніх текстів. Головне в стилістичному ладі оповідань – розмовна тональність, що показує простоту і безпосередність сприйняття життя. До складу більшості фразем входять діалектні елементи: фонетичні, граматичні, лексичні. Дмитро Кешеля завдяки використанню фразем підсилює напруженість ситуації, творить її психологічне тло.

Посилання

Калашник В.С. Людина та образ у світі мови: вибрані статті. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. 368 с.

Кешеля Д.М. Державна копоня, або Листи до пана Презідента. Ужгород, 1993. 64 с.

Кешеля Д.М. Політ співочого каміння. Трилогія з народного життя. Ужгород: Карпати, 2012. 496 с.

Кононенко В. Етнологічні засади вивчення української мови. Українська мова в освіті: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. Івано-Франківськ: Плай, 2000. С. 43–56.

Лавер В.И. Фраземика украинских диалектов карпатского региона: автореф. дисс. … д-ра филол. наук: 10.02.01. Киев, 1992. 50 с.

Папіш В.А. Семантико-функціональна природа фразеологізмів у художній прозі закарпатоукраїнських письменників (40–90 рр. ХХ ст.): дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Ужгород. 2003. 207 с.

Сабадош І.В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород: Ліра, 2008. 480 с.

Словник фразеологізмів української мови / уклад.: В.М. Білоноженко та ін. Київ: Наукова думка, 2003. 1104 с.

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. Київ: Освіта, 1998. 224 с.

Ужченко В.Д. Східноукраїнська фразеологія: монографія. Луганськ: Альма-матер, 2003. 362 с.

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Луганськ: Альма-матер, 2005. 400 с.

Українська мова: енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2000. 752 с. URL: http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm (дата звернення: 19.05.2021).

Фразеологічний словник української мови / уклад.: В.М. Білоноженко та ін. Київ: Наукова думка, 1993. 984 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01