ПРОБЛЕМА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У КОРОТКІЙ ПРОЗІ МИХАЙЛА ГАФІЇ ТРАЙСТИ

Автор(и)

  • Валентина БАРЧАН доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

Ключові слова:

Михайло Трайста, оповідання, загальнолюдські цінності, джерела, Святе Письмо, морально- етична тема, екзистенціальна філософія

Анотація

У статті проаналізовано особливості художнього осмислення проблеми загальнолюдських цінностей у таких зразках короткої прози україномовного письменника Румунії Михайла Гафії Трайсти, як «Ось стою перед дверима і стукаю…», «Багатий Марко та убогий Петро», «Бог батогом не б’є», «Розбійник Іван Кожух». Актуальність дослідження полягає в необхідності привернути увагу до творчості митця, який у час домінування в суспільстві прагматизму, індивідуалізму підносить пріоритет вселюдських цінностей, як непроминальної основи людського буття. Вказані оповідання з погляду художнього вирішення в них проблеми важливості загальнолюдського в житті кожної особистості і духовності суспільства не піддавалися системному аналізу. З огляду на це представлене дослідження в цьому ключі має сенс і становить мету роботи. У процесі аналізу текстів звернуто увагу на те, що джерелом цієї проблематики у творчості М. Трайсти є Святе Письмо, до опанування текстів якого автор прилучився з дитинства. Не випадково назви чи епіграфи окремих творів є цитатами з Біблії. Важливим джерелом є і фольклор. Простежено кореляцію євангельських морально-етичних принципів істинності й фальшивості («Ось стою перед дверима і стукаю…»), щирості й облудності («Багатий Марко та убогий Петро»), злочину й кари («Бог батогом не б’є»), справедливості й нечесності («Розбійник Іван Кожух») із засадами екзистенціальної філософії – добра і зла, особистісного вибору − в осмисленні людського буття. Фабулу творів становлять звичайні, поширені в щоденному житті факти чи події, персонажі теж вихоплені зі знайомого, здається, оточення чи сфери діяльності. Однак сюжети розгортаються динамічно, з несподіваними поворотами, утаємниченням, часовими зламами, ретроспективними картинами, різними наративами, увагою до деталей тощо. Це підкреслює індивідуальність авторського підходу до художнього втілення досліджуваної проблеми.

Посилання

Вотьканич М. Соціальна та психологічна детермінація злочину в повісті «Ненависть до ближнього» Михайла Гафії Трайсти. International scientific and practical conference «Сhallenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries»: conference proceedings (October 30−31, 2020). Venice: Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. P. 71−75 (Міжнародна науково-практична конференція «Виклики філологічних наук, міжкультурної комунікації та перекладознавства в Україні та країнах ЄС»: матеріали конференції (30-31 жовтня 2020 р.).

Ірод К. Привітне слово / Михайло Гафія Трайста. Між коханням і смертю (Повісті). Бухарест: Вид-во RCR EDITORIAL, 2016. С. 5−9.

Корсюк М. Ми і наші книги. Просвіт. Антологія короткої української прози Румунії / Упорядкування, передмова та дані про авторів – Миколи Корсюка. Т. 1. Бухарест: RCR Editorial. 2009. C 5−39.

Куліш Н. Генетична пам’ять України і творах Михайла Трайсти. Зошити міжнародної конференції

«Українці Румунії – історія, сучасність і перспективи. Т. ІІ. 2018. С. 11−121.

Михайлюк М. Причинки недописаної передмови, 2011. Інтернет-ресурс. Режим доступу: https:// probapera.org/publication/13/3187/prychynky-nedopysanoji-peredmovy.html. Дата останнього звернення: 05.10.2021.

Пазенок В. Загальнолюдське. Філософський енциклопедични й словник [редкол. В.І. Шинкарук (голова), Є.К. Бистрицький та ін.]. Київ: Абрис, 2002. С. 218–219.

Повх-Ходанич Л. Виховний потенціал оповідань для дітей Михайла Трайсти / Зошити міжнародної конференції «Українці Румунії – історія, сучасність і перспективи. Т. І. 2017. С. 163−168.

Трайста М. Верхньорівнянські оповідання. Бухарест: RCR EDITORIAL, 2018. 356 с.

Тресиддер Д. Словарь символов. Москва: Издательско-торговый дом «Гранд», изд.-во «Фаир», 1999. 446 с.

Якубовська М. Духовно-екзистенційний діалог Нікіти Станеску та Михайла Трайсти: формування інноваційного архетипу культур як вияв порозуміння між народами. Зошити міжнародної конференції

«Українці Румунії – історія, сучасність і перспективи. Т. І. 2017. С. 269−274.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01

Номер

Розділ

Літературознавство і фольклористика