ШКОЛА ГАРТУ Й ВИСОКИХ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСОРА Й.О. ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКОГО

Автор(и)

  • Галина Шумицька доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

Анотація

Від учениці – з пошаною

Зозуленько сива, де будеш кукаўа, Кой єс сой вершечок на бучку зўамаўа? Буду я кукаўа на зелені сосньі,

Закля мі вершечок на бучку выросне.

(З лемківської пісні)

І. Верхратський «Говор галицких лемків» (1902)

Посилання

Бідзіля Ю.М. Наукові праці професора Й.О. Дзендзелівського на сторінках журналу «Карпатський край» (1993–2000) як джерело вивчення етноспецифіки регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Ужгород, 2011. Вип. 24. С. 219–227.

Галас А.М. Листування визначних мово- знавців у публікаціях Й.О. Дзендзелівського. На- уковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Ужгород, 2011. Вип. 24. С. 36–43.

Галас Б.К. Лексикографічні наукові зацікавлення професора Й.О. Дзендзелівського. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Ужгород, 2011. Вип. 24. С. 28–35.

Дзендзелівський Й.О. Ще одна карпато- українсько-південнослов’янська лексична паралель: укр. діал. вереслó, серб. і хорв. врéсл, вриjèсло. Jужнословенски филолог. LVI-2. Београд, 2000. С. 449–453.

Життя на карті діалекту. Ужгород, 2012. URL: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/ zasnovnykovi-dialektolohichnoi-naukovoi-shkoly-na- zakarpatti-nyni-100-rokiv/2021-02-17-45616.

Інтерактивна карта діалектів України. URL: https://dialectmap.org.

Купчинський О.А. Йосип Дзендзелівський – невтомний працівник науки та педагог. Українське і слов’янське мовознавство. Збірник праць. Львів, 1996. С. 3–14.

Сабадош І.В. Й.О. Дзендзелівський – дослідник українських говорів Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Фі- лологія. Соціальні комунікації. Ужгород: Говерла, 2011. Вип. 24. С. 5–12.

Сенько І.М. Фольклор як джерело інформації у мовознавчих дослідженнях Й.О. Дзендзелівського. Науковий вісник Ужгородського універ- ситету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Ужгород, 2011. Вип. 24. С. 44–48.

Статєєва В.І. Питання історії українського мовознавства XIX ст. в працях Й.О. Дзендзелівського: [у ст. проаналіз. праці вчен., присвяч. О. Павловському, В. Довговичу, Я. Головацькому, І. Вагилевичу, Т. Витвицькому, Ю. Федьковичу, Є. Желехівському, М. Руберовському]. Науковий ві- сник Ужгородського університету. Серія: Філоло- гія. Соціальні комунікації. Ужгород, 2011. Вип. 24. С. 13–27.

Статєєва В.І. Проблеми історії українсько- го мовознавства на Закарпатті в працях Й.О. Дзендзелівського: [про публікації проф. з історії укр. мовознав. XVIII–XX ст., у яких проаналізовано праці А. Коцака, В. Довговича, М. Лучкая, Ю. Венеліна, Ю. Ставровського та ін.]. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Ужгород, 2011а. Вип. 16. С. 404–408.

Українське і слов’янське мовознавство:

Міжнар. конф. на честь 80-річчя проф. Й. Дзендзелівського. Ужгород, 2001.

Шумицька Г.В. Словотвір апелятивних іменників у північнолемківських говірках української мови: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». Ужгород, 2001. 19 с.

Шумицька Г. Я з роду русинів. URL: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/ya-z-rodu- rusyniv/2017-12-12-15815

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-01