ІВАН ЧЕНДЕЙ: ЯВЛЕННЯ ВИСОКИМ ВИРАЖЕННЯМ ДУХУ

Автор(и)

  • Микола Жулинський директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, Київ, Ukraine

Ключові слова:

Іван Чендей, національна культура, енергія самовираження, картина світу, мова, народна душа

Анотація

У статті розкривається постать Івана Чендея як явлення високим вираженням духу. Доводиться думка про те, що це енергійна творча особистість, яка реагувала на актуальні питання національного буття, прагнула в слові виразити свої мистецькі інтенції. Художня картина світу, витворена І. Чендеєм, відповідала культурно-естетичним кодам національної культури. Наголошується на тому, що мова для письменника була тим таємничим, чарівним джерелом, із якого він черпав творчу енергію для образно-поняттєвого відображення розуміння себе і світу, себе у світі, світу в собі та задля витворення індивідуального художнього світу.

У статті з’ясовано, що Іван Чендей у своїй творчості виявляє безкомпромісне цілісне ставлення до відображува- ної дійсності, авторське світосприйняття посідає в кожному його творі домінантне становище, авторська думка відзна- чається філософською заглибленістю, емоційно-чуттєвим сприйняттям і переживанням драм і трагедій закарпатського люду.

Іван Чендей володів особливим даром інтуїтивно-інтелектуального проникнення в глибини людського буття та образного відтворення переважно в асоціативно-метафоричному вираженні почуттів, думок, переживань і сподівань верховинців. Історична доля закарпатця, руйнування його віковічного укладу життя верховинця, порушення гармонії людини і природи, занепад моралі й духовності, поява нових форм рабського самоприниження і суспільної мімікрії людини, ідеологічно-пропагандистське фальшування й маніпуляція владою сенсу людського життя, цинічна амораль- ність і безкарність партійно-радянського чиновництва та низка інших прикметних явищ і проблем соціальної дійсності

– все це покликало письменника максимально зосередитися на художньому дослідженні соціально-психологічної та морально-духовної природи людини.

Стверджується, що Іванові Чендею судилося піднятися власним Духом над гріховним світом компартійних пе- реслідувань, моральних знущань і принижень, заборон та інших репресивних засобів і витворити образним словом самобутній художній світ з особливою виражально-зображувальною системою, поетикою, символікою.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-25

Номер

Розділ

Літературознавство і фольклористика