ТВОРЧІСТЬ ІВАНА ЧЕНДЕЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 1960-х РОКІВ

Автор(и)

  • Раїса Мовчан докторка філологічних наук, професорка, провідна наукова співробітниця Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Київ, Ukraine

Ключові слова:

шістдесятництво, літературний процес, культурна атмосфера, «Птахи полишають гнізда», «Березневий сніг»

Анотація

Різножанровий прозовий доробок Івана Чендея ніколи не залишався поза увагою критиків і літе- ратурознавців. Однак актуальною залишається необхідність розширення його історико-культурологічного дискурсу контекстуальними дослідженнями, із яких чи не найвагомішим є розгляд його творів у порівнянні з прозою шістдесят- ників, із урахуванням суспільної атмосфери, позиції й ролі українського митця в радянський час. Тому метою цього дослідження було розглянути особливості прозової спадщини Івана Чендея 1960-х років (роман «Птахи полишають гнізда», повісті «Іван» та «Луна блакитного овиду», оповідання збірки «Березневий сніг») у полі тодішнього літера- турного процесу, у центрі якого перебували шістдесятники. Основне завдання статті: простежити типологічний звʼязок творів Чендея з їхньою прозою в історичному, проблемному контекстах національних соціокультурних подій, запитів і викликів, що увиразнює його літературознавчий портрет в українському мистецтві ХХ століття.

Твори прозаїка, написані в 1960-ті роки, засвідчили новий рівень його художньої свідомості, мистецьких пошу- ків, творчого зростання, сформованість індивідуального стилю, в основі якого власна «філософія життя» – усупереч канонам методу соціалістичного реалізму. Ці твори запрограмували подальший шлях митця, започаткували проблем- но-тематичні вузли його наступних романів, повістей, оповідань, новел. Їхня взаємоповʼязаність зі знаковими, резо- нансними взірцями Р. Іваничука, Г. Тютюнника, В. Шевчука, В. Дрозда, О. Гончара, М. Вінграновського проявилася насамперед також на рівні проблемно-тематичному. Національна памʼять, культурна спадщина народу, його мораль- ний імператив, відступництво, розрив із родовим корінням, особистість і тоталітарне суспільство, звичайна людина в УРСР, її свобода й рабство – основні питання (і суспільні виклики), які були в центрі уваги незалежних українських митців 1960-х; їхні твори відзначалися тематичною, проблемною новизною, україноцентричністю, стилістичною оригінальністю. Ця проза І. Чендея була важливою й вагомою частиною культурної спадщини українського шістдесятни- цтва, органічно додаючи до неї закарпатську гілку. Вона створювалася у спільному полі тодішньої суспільної й куль- турної атмосфери в УРСР, на ниві мистецькій стала сміливим і потужним виявом громадянської непокори, відповіддю на виклики й запити доби.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Літературознавство і фольклористика