ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ЯДВІГА ГУСИКОВСЬКА: ТВОРЧІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВЗАЄМИН (за творами літературної шевченкіани)

Автор(и)

  • Володимир Поліщук доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Ukraine

Ключові слова:

Тарас Шевченко, Ядвіга Гусиковська, шевченкіана, інтимно-любовний дискурс, домисел, роман, повість, віленський період

Анотація

Стаття є частиною дослідницького проєкту «Інтимно-любовні дискурси в українській літературній шевченкіані». Така тематика досі ще не ставала предметом студіювання в різножанрових творах про Тараса Шевченка. У низці шевченкознавчих праць констатована свідома неувага дослідників до названої проблематики задля ширшого показу соціального буття українського генія. Тут зауважено, що така практика призводила до збіднення і спрощення образу Шевченка, в реальному житті якого стосунки з жінками відігравали неабияку роль. У розвідці предметом до- слідження є інтерпретації у творах шевченківської біографіки історії інтимних взаємин молодого Тараса з польською дівчиною Ядвігою під час його перебування у Вільно. Наголошено, що збережені надто скупі фактологічні відомості про аналізовану історію зумовили активне застосування письменниками в життєписних творах домислово-вимисло- вих операцій, посилення їх мистецької ролі в текстах. Звернуто увагу на типологічні збіжності й розбіжності різних семантичних рис обох героїв у творах різних авторів, особливо ‒ образу Ядвіги, її «біографії» в повістях і романах. Об’єктами студіювання стали життєписні твори про Шевченка 1930-2010-х років, зокрема повісті й романи «Тарасик» Г. Хоткевича, «Син-колос» Д. Косарика. «Тарасові шляхи» О. Іваненко, «Поетова молодість» Л. Смілянського, «Тарасові страсті» З. Легкого та ін. Задля простеження міжлітературних паралелей залучено роман «Українські ночі…» поляка Є. Єнджеєвича та повість «Провесінь над Вілією» росіянина Г. Метельського. Спостережено еволюційні тен- денції в інтерпретуванні зазначених взаємин залежно від жанрово-стильових характеристик творів і міри творчої сво- боди письменників. Текст уміщує інформацію про структурні риси художньо-біографічних творів ‒ родо-жанрові, хронотопні, явища документальності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Літературознавство і фольклористика