ОЙКОНІМИ НА -ІВК-А ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ, МОТИВОВАНІ НАЗВАМИ РОСЛИН

Автор(и)

  • Марія Висоцька аспірантка катедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Ukraine

Ключові слова:

топонім, ойконім, апелятив, твірна основа, фітолексема

Анотація

Актуальність дослідження полягає в недостатньому опрацюванні ойконімів України з формантом -івк-а. Стаття присвячена аналізу назв населених пунктів на -івк-а, що мотивовані назвами рослин. Дослідження фло ролексем, які лягли в основу ойконімів на -івк-а, дасть змогу поглибити знання у процесах творення онімів цього типу, допоможе краще зрозуміти природні особливості краю. Назви населених пунктів зафіксовані на сторінках таких джерел: «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 р.», «Історія міст і сіл Україн- ської РСР», «Адміністративно-територіальний устрій України за станом на 01.02.2021». Мета дослідження: зібрати ойконіми України на -івк-а, похідні від найменувань рослин, зробити лексико-семантичний аналіз твірних баз.

Хоч переважно ойконіми на -івк-а виражають значення належності, а тому утворені від антропонімів, проте ми фіксуємо і відапелятивні утворення. Це пояснюємо двома причинами. По-перше, формант -івк-а, розвинувши свою продуктивність, витворив відапелятивну модель творення. По-друге, численні перейменування населених пунктів на всій території України у XX ст. (наслідок Указу Президії Верховної Ради УРСР (від 7.09.1946 р.) «Про збереження історичних та уточнення і впорядкування існуючих назв сільських рад і населених пунктів») та XXI ст. (дві хвилі пере- йменувань назв населених пунктів). Це спричинило масштабні зміни в ойконімній системі України.

Короткі результати і висновки: Зафіксовано 724 ойконіми, твірними базами яких виступають назви рослин. Усі фітолексеми об’єднуємо в такі групи: назви дерев (хвойних, листяних та плодових – 382 ойконіми), кущів та трав’янистих рослин (305 назв населених пунктів), а також назви на позначення сукупностей рослин (19 ойконімів). Деякі з них, як-от калина, береза, верба, малина, дуб тощо, поширені на території всієї України, інші ж (наприклад, черешня, каштан, цибуля) представлені одинично. Проаналізувавши територію всієї України, стверджуємо, що слово калина найчастіше виступає твірною базою ойконімів, мотивованих назвами рослин (137 ойконімів: Калинівка, Ново- Калинівка тощо). Також засвідчено 74 назви, які мотивовані словом береза, 48 пропріонімів, похідних від слова верба.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30