ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЗООФРАЗЕМ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Автор(и)

  • Іван Полюжин аспірант, викладач кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine
  • Наталія Венжинович доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2022.1.(47).216-225

Ключові слова:

теоретичні засади, зоофраземи, англійська та українська мови, фразеологічна картина світу, ключові слова-символи

Анотація

Стаття присвячена опису та аналізу теоретичних засад вивчення зоофразем в англійській та українській мовах. Це дослідження є надзвичайно актуальним, оскільки воно ще не було предметом спеціального наукового розгляду. Автори представляють класичні напрацювання вчених, які заклали основи новітніх досліджень. Особливу увагу приділено опису наукового доробку В. Виноградова, Ш. Баллі, О. Куніна, М. Алефіренка, В. Мокієнка та інших відомих мовознавців. Своїм головним завданням вчені вважали виявлення й опис лексико-семантичних і синтаксичних особливостей словосполучень як номінативних одиниць мови, які кардинально відрізнялися від окремих слів і вільних словосполучень. На цій структурно-семантичній основі здійснено виділення та класифікацію фразеологізмів.

У центрі уваги цього «класичного» періоду розвитку фразеології було окреслено її об’єкт як самостійної лінгвістичної дисципліни та пошук критеріїв її відмежування як від слів, так і від вільних словосполучень.

Мета статті – описати основні теоретичні засади дослідження зоофразем в англійській та українській мовах. Основними завданнями статті є: репрезентувати класичні та нові наукові досягнення щодо основних принципів вивчення зоофразем англійської та української мов; представити найважливіші класифікації фразеосполучень; описати та проаналізувати періоди розвитку фразеології; проаналізувати основні критерії та розуміння фразеологічної одиниці. У статті зроблено висновок, що зоофраземи є вагомим компонентом фразеологічної картини світу. На сучасному етапі вчені використовують класичні досягнення фразеологічної науки, а також застосовують новітні методи дослідження. Студіювання зоофразем англійської та української мов уможливило з’ясувати, що в обох мовах важливе місце посідають ключові слова-назви тварин. У наступних наукових розвідках заплановано поглибити наше дослідження, в якому докладно розглянемо ментальні особливості ключових слів-символів в обох мовах.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30