СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРІЗВИЩ МІКРОГРУПИ «БАТЬКО» (на матеріалі прізвищ, поширених в Україні)

Автор(и)

  • Юрій Прадід доктор філологічних наук, професор, Ukraine

Ключові слова:

мікрогрупа прізвищ «батько», способи творення, морфемний суфікс, словотворчий суфікс, територія поширення

Анотація

Стаття присвячена вивченню способів творення прізвищ від прасл. *bata, *batja та похідних від нього ст.-укр. батко та укр. батько. Зроблено огляд наукових праць вітчизняних мовознавців про теоретичні та прикладні аспекти вивчення українських прізвищ (див., наприклад, праці Є.О. Бадіна, Б.Б. Близнюк, І.О. Варченка, В.О. Горпинича, І.А. Корнієнко, Л.Т. Масенко, Ю.Ф. Прадіда, Р.М. Падалки, М.Л. Худаша, П.П. Чучки та ін.), їх лексикографічне опрацювання як загалом (В.М. Демченко і І.П. Лопушинський, А.М. Зосимов, Ю.К. Редько та ін.), так і окремих регіо- нів України зокрема (Г.Л. Аркушин, В.О. Горпинич, Ю.М. Новикова, Л.О. Кравченко, П.П. Чучка та ін.).

Навіть побіжний огляд наукових розвідок українських учених дає підстави стверджувати, що мікрогрупа пріз- вищ «батько» досліджувалася лише принагідно, у зв’язку з вивченням інших проблем, і не була предметом окремого ґрунтовного опису.

Мета пропонованої статті – дослідити місце мікрогрупи прізвищ «батько» в системі прізвищ, поширених на те- ренах України, описати способи їх творення, вирізнити афікси, за допомогою яких утворилися прізвища аналізованої мікрогрупи.

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) виокремити мікрогрупу прізвищ «Батько» із сис- теми прізвищ, поширених на території України; 2) визначити місце цієї мікросистеми серед мікросистем прізвищ, по- хідних від назв інших кровних і близьких родичів; 3) проаналізувати способи творення прізвищ від апелятивів батько, бат, батко.

Із системи прізвищ, поширених на теренах України, виокремлено мікрогрупу прізвищ «батько», яка налічує 36 прізвищ, носіями яких є 5 236 мешканців України. Матеріалом для дослідження послужили прізвища, дібрані зі слов- ників українських прізвищ, матеріалів сайту «Рідні», на якому зафіксовано 876 тис. прізвищ жителів України.

Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що основним способом творення прізвищ мікрогру- пи «батько» є суфіксальний. Найбільше прізвищ цієї мікрогрупи утворено від апелятива батько: батьк-о – Батьк-о; Батьк-івськ-а, Батьк-івськ-ий; Батьк-овськ-а, Батьк-овськ-ий; Батьк-ов-а, Батьк-ов; Батьк-овець; Батьк-ів; Батьк-івець; Батьк-івщин-и; Без-батько-о; Без-батьк-евич; Без-батьч-енк-о; Не-зови-батьк-о; значно менше – від апелятивів бат і батко: бат – Бат, Бать; Бат-юк; Бат-ечк-о; Бат-ют-а; Бат-юх; Бат-енчук; Бат-усь; Бат-еньк-о; Бать-о; Алексєєва-Батечко; Батечко-Соколова; Дмимтренко-Батюта; батк-о – Батк-о, Батч-енк-о; Батк-ов, Батк- ов-а; Батк-овськ-а, Батк-овськ-ий; Батк-а; Богданова-Батченко.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30