ДИНАМІКА КОНЦЕПТУ УКРАЇНА В ХУДОЖНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ В. ЯВОРІВСЬКОГО

Автор(и)

  • Лідія Хавалджи аспірантка кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Ukraine

Ключові слова:

Володимир Яворівський, концепт, динаміка концепту, публіцистичний дискурс, аксіологічні настанови

Анотація

Мету цього дослідження вбачаємо в тому, щоб вивчити особливості мовного втілення концепту Укра- їна в публіцистичних творах В. Яворівського, виявити його динаміку, зіставивши твори автора першого та другого пе- ріодів творчості. У роботі застосовуємо описовий та зіставний методи аналізу мовних фактів. Спостереження демон- струють, що лексема Україна у творах раннього періоду творчості вживана мало. Натомість маємо змогу простежити за особливостями використання лексеми земля, уживаної найчастіше зі значенням ʻкраїна, край, державаʼ та ʻrрунт, який обробляється і використовується для вирощування рослинʼ. Землю як живий організм письменник ідентифікує через приписування їй фітоморфних, анімалістичних, антропоморфних ознак. Українська земля, подана через призму людини, яка на ній проживає, постає як історія роду, як музей історії культури. У нарисах другого періоду творчості земля передусім постає як територія, на якій проживає український народ.

У публіцистичних роздумах В. Яворівського другого періоду творчості концепт Україна стає основним і визна- чальним, чим пояснюємо і високу частоту вживання лексеми Україна зі значення ʻкраїна, державаʼ, і функційну актив- ність похідних (український, українець, українка), і широке поле означень, які надають висловлюванню позитивного чи негативного забарвлення. З допомогою концепту Україна письменник створює патріотично забарвлений публіцис- тичний дискурс, найхарактернішими ознаками якого є ідеологічна та політична позиція адресанта й адресата (автора й читача), аксіологічні настанови суспільної думки, у якій особистісне «я» стає стильовою домінантою. Автор активно використовує словосполучення українська Україна, наша Україна, моя Україна, що уособлює духовну єдність суспіль- ства на засадах інтересів Незалежної держави. Символами Незалежної України в публіцистиці В. Яворівського висту- пають прізвища або імена відомих українців, які свого часу заклали підґрунтя українській незалежності, самобутності, ратували за відродження й утвердження української ментальності. Ці лексичні одиниці розглядаємо як культуреми.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30