ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ПОЕМІ ПЕТРА СКУНЦЯ «НА ГРАНИЦІ ЕПОХ»

Автор(и)

  • Олеся Харьківська кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, заступник декана філологічного факультету Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

Ключові слова:

діалектизм, лексичний діалектизм, говірки Закарпаття, верховинські говірки, лексико-словотвірний аспект, Петро Скунць, «На границі епох»

Анотація

Творчість Петра Скунця завжди привертала увагу літературознавців, мовознавців, публіцистів, кри- тиків, а її вивчення до сьогодні залишається ще неповним. Петро Скунць український поет, фольклорист, краєзна- вець, публіцист, перекладач, який за своїм стилем та манерою письма належить до поетів-шістдесятників. Народився П. Скунць на Закарпатті, його творчий доробок відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Метою нашої наукової розвідки є характеристика діалектизмів у поетичній творчості П. Скунця, яка з погляду лексико-словотвірного та морфологічного опису ще не ставала об’єктом дослідження. Фактичним матеріалом для стат- ті слугували зафіксовані нами діалектизми в поемі «На границі епох» (1968 р.).

Діалектна лексика говірок Закарпаття вже неодноразово була об’єктом дослідження. Відповідно ґрунтовного й системного вивчення потребують діалектизми у творах закарпатських письменників. За допомогою діалектів автор передає місцевий колорит, культуру, традиції, цінності тощо, описує життя і побут людей. Використання діалектизмів знаходимо у творах І. Чендея, П. Скунця, П. Мідянки, Д. Кешелі та багатьох інших. Відповідно залишається актуаль- ним дослідження стилістичних функцій діалектизмів у творах закарпатських письменників, а лексико-словотвірна, морфологічна та синтаксична характеристика є важливим компонентом, який поглибить наукові дослідження в галузі діалектології.

У результаті дослідження поеми «На границі епох» вдалося виокремити кілька лексико-семантичних груп діа- лектних іменників: назви осіб, локативні найменування, назви рослин, назви давніх видів зброї, назви музичних ін- струментів тощо. За походженням переважає власне українська лексика, зафіксовані поодинокі лексеми, запозичені з угорської, румунської, чеської та деяких інших мов. У поемі Петра Скунця «На границі епох» представлена й ознакова лексика – прикметники, дієслова, рідше прислівники.

Словотвірна характеристика показала, що твірною базою для похідних виступає в основному адвербіальна осно- ва. Продуктивними є суфікси -к, -ик, -иць,-ець тощо.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30