ДІЄСЛОВА ТА ІНШІ ЗАСОБИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДЕФЕКТНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ

Автор(и)

  • Ольга Пискач кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2022.2.(48).164-170

Ключові слова:

діалектологія, логопедія, закарпатські говірки, дієслово, компаратив, дефектне мовлення

Анотація

Сучасна лінгвістика виявляє підвищений інтерес до семантичних аспектів дослідження мови. Незважаючи на активне вивчення діалектних дієслів, актуальним і досі залишається розкриття особливостей їх семантики, з’ясування шляхів і способів творення, здійснення порівняльного аналізу в суміжних і дистантних діалектних ареалах. Мета статті – характеристика дієслів та інших вербальних засобів на позначення дефектного мовлення в україн- ських говірках Закарпаття. Для досягнення мети було виконано такі завдання: виокремлено й систематизовано дієсло- ва, компаративи, пропозитиви на позначення дефектного мовлення в українських говірках Закарпаття; проаналізовано основні шляхи і способи творення дієслів; розкрито особливості семантики й структури досліджуваних одиниць, їх експресивне навантаження; простежено зв’язок аналізованих дієслів із літературною мовою та іншими українськими говорами.

Доведено, що для номінації дефектного мовлення в українських говірках Закарпаття вживаються дієслова, ком- паративи, пропозитиви (переважно порівняльного характеру). Найбільша кількість репрезентантів вербалізує нероз- бірливе мовлення загалом, без урахування диференційних його рис. Дієслова становлять численну групу давніх за походженням назв, більшість яких має праслов’янські звуконаслідувальні основи. Семантика дефектного мовлення розвинулася в них завдяки акустичному смисловому компоненту переважно внаслідок метафоризації. Характерними рисами аналізованих дієслів є їхня експресивність, синонімічність, поліфункціональність. Таким дієслівним лексемам переважно притаманна зовнішня і внутрішня, змістова, характеристика мовлення, майже всі вони в досліджуваних го- вірках є багатозначними. Більшість обстежених лексем є діалектними. Серед говіркових відповідників незначна кіль- кість одиниць, які відрізняються фонетично чи семантично.

Семантику дієслів на позначення дефектного мовлення інтенсифікують переважно компаративи, що мають яскраво виражену пейоративну емоційність. Об’єктами порівнянь виступають предмети, особи і тварини.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-08