ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМ ІЗ КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ

Автор(и)

  • Іван Полюжин викладач кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine
  • Михайло Полюжин доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

Ключові слова:

фразема, специфіка фразеотворення, лінгвокультурний аспект, компонент-зоонім, компаративний аспект, англійська та українська мови

Анотація

У статті йдеться про лінгвокультурні особливості англійських та українських фразем із компонентом- зоонімом. Будь-яка усталена фраза має своє особливе значення, яке часто не можна вивести зі значень окремих слів. Порівняльно-зіставні дослідження зоофразем дають змогу розв’язати низку складних проблем у галузі семасіологіч- ного й ономасіологічного дослідження міжмовної ідіоматичності та перекладу.

Актуальність теми дослідження визначається недостатнім вивченням теоретичних і методологічних питань се- мантики в компаративно-зіставній фразеології.

Для отримання якомога точніших дослідницьких даних із різних англійських і українських джерел було ви- окремлено понад сто найчастіше вживаних фразем, що містять назви живих організмів.

Мета нашого дослідження – проаналізувати фраземи англійської та української мов із компонентами-зоонімами з позицій сучасних досягнень компаративної фразеології та нових парадигм когнітивної науки, виокремивши спільне й відмінне у сприйнятті навколишнього світу носіями зазначених мов.

Застосовано такі методи лінгвістичного пошуку: фразеологічна ідентифікація, опис і аналіз словникових дефіні- цій із покликаннями на лексикографічні та літературні джерела, класифікацію їх відповідно до різних категорій.

Результати проведеного дослідження є спробою продемонструвати специфіку фразеотворення з використанням анімалістичних назв в англійській та українській мовах.

Предметом дальших наукових пошуків у цьому напрямку можуть стати інші близько- й віддаленоспоріднені мови та їхні варіанти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-08