ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Автор(и)

  • Ганна Сньозик аспірантка кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

Ключові слова:

культура особистості, мовна картина світу, мовна особистість, мовна свідомість, сучасна лінгвістика

Анотація

У статті розглянуто мовознавчу категорію мовна особистість. Актуальність дослідження зумовлена потребою поглибленого вивчення цього поняття на різних мовних рівнях. У статті зосереджено увагу на сучасних на- працюваннях у галузі лінгвістики щодо функціонування, типології, рівневої взаємозалежності та низки інших не менш важливих особливостей вивчення проблеми мовної особистості в сучасному мовознавстві.

Особливу увагу приділено функціонуванню терміна мовна особистість у сучасних мовознавчих працях та звернена увага на важливі погляди вчених щодо основних підходів до вивчення досліджуваної мовознавчої категорії. Здійснено спробу аналізу складників, джерел вивчення, рівнів сформованості та реконструкції мовної особистості на різних часових зрізах.

Авторка висвітлює дискусійні питання основних аспектів вивчення мовної особистості у вітчизняному мово- знавстві; окреслює роль і взаємозв’язок мови й культури у формуванні мовної особистості; розкриває проблеми вза- ємовпливу національної ідентичності та менталітету як складників мовної особистості. Адже мова – це вияв культури нації, найпотужніше її знаряддя. Зв’язок мови й культури є беззаперечним, особливо в сучасних умовах розвитку українського суспільства.

З’ясовано, що особливістю активного функціонування терміна мовна особистість у сучасному мовознавстві є тісний взаємозв’язок із такими поняттями, як мовна свідомість та мовна картина світу. Саме тому в сучасній науко- вій парадигмі стала помітною тенденція до здобутків різних напрямків і методологій у царині лінгвістики, внаслідок чого на перетині традиційних наук про мову виникає корпус нових сучасних напрямів вивчення мовної особистості. У статті підкреслюється виняткова роль мови в житті окремої людини й суспільства в цілому, привертається увага до світоглядних основ мовної творчості.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-08