ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА У ВЕСІЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ ЗАКАРПАТТЯ (НАЗВИ ОДЯГУ ТА ПРИКРАС)

Автор(и)

  • Ольга Миголинець кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.2.(42).62-67

Ключові слова:

лексико-семантична група, лексика весільного обряду, запозичені назви, лексема, мотивація, українські закарпатські говірки,

Анотація

Лексика весільного обряду містить інформацію про традиційну духовну і матеріальну культуру народу. Тому її фіксація, систематизація та аналіз у різних аспектах є першочерговим завданням українських мовознавців. У пропонованій статті наводиться лексико-семантичний та етимологічний аналіз запозиченої лексики на означення одягу та прикрас у весільній обрядовості Закарпаття. Простежуємо наявність чи відсутність зібраних назв в українській літературній мові та українських говорах.

Посилання

Аркушин Г. Словник західнополіських говірок: у 2 т. Луцьк: Вежа, 2000.

Бігусяк М. Гуцульсько-покутське суміжжя у світлі лексичних ізоглос. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. Збірник наукових праць. Київ: КНУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. Вип. 3. Кн. 2. С. 21–26.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.

Гвоздяк О. Запозичення з німецьким етимоном на позначення лексико-семантичного поля “одяг” в українських говірках Закарпаття (Ужгородщина). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород, 2007. Вип. 16. С. 89–91.

Гвоздяк О. Особливості функціонування лексем німецького походження в українських говірках Закарпаття. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Вип. 2. Ужгород, 2000. С. 59–65.

Гуцульські говірки: Короткий словник / відп. ред. Я.Закревська. Львів, 1997. 232 с.

Дзендзелівський Й.О. Українсько-західнословʼянські лексичні паралелі. Київ, 1969. 211 с.

Етимологічний словник української мови: в 7 т. / за ред. О.С. Мельничука. Київ: Наукова думка, 1982–2012. Т. 1 – 6.

Лизанець П.М. Основні шляхи проникнення лексичних мадяризмів в українські говори Закарпаття. Словʼянсько-угорські міжмовні та літературні звʼязки. Ужгород, 1970 а. С. 99–112.

Лизанець П.М. Угорсько-українські мовні контакти (На матеріалі українських говорів Закарпаття). Ужгород, 1970 б. 250 с.

Магрицька І. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область). Луганськ: Знання, 2003. 171 с.

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок: у 2 ч. Київ: Наукова думка, 1984.

Піпаш Ю., Галас Б. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області). Ужгород, 2005.

Руснак Ю.М. Лексика родинних обрядів у буковинському діалекті: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Чернівці, 2010. 20 с.

Сабадош І.В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород: Ліра, 2008. 480 с.

Словник буковинських говірок /за заг. ред. Н.В. Гуйванюк.Чернівці: Рута, 2005. 688 с.

Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / за ред. І.К. Білодіда. Київ, 1973. 440 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Москва: Прогресс, 1964–1973. Т. 1–4.

Шило Г. Наддністрянський реґіональний словник. Львів – Нью-Йорк, 2008. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20