ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ІНТЕНСИВНОСТІ У ТВОРАХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.1.(43).116-120

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, семантика інтенсивності, показник інтенсивності, компаративна фразеологічна одиниця.

Анотація

Стаття присвячена розгляду фразеологізмів зі семантикою інтенсивності у творах Григора Тютюнника. Проаналізовані загальномовні та авторські одиниці, які не засвідчені академічними фразеологічними словни- ками. Актуальність дослідження фразеологізмів зі значенням підсилення на матеріалі художніх творів обумовлена можливостями цих одиниць експресивніше передавати різноманітний спектр емоцій та оцінок, акцентувати увагу на потрібній авторові деталі. Завданнями дослідження є розгляд особливостей використання фразеологізмів із семантикою інтенсивності у творах Григора Тютюнника, їх структурної специфіки та тематичного різноманіття. Ми збирали матеріал для дослідження, спираючись на показники інтенсивності у тлумаченнях одиниць (дуже, надзвичайно, надто, цілком, зовсім тощо), які зафіксовані в академічних фразеологічних словниках.

Аналіз матеріалу показав, що фразеологізми зі значенням підсилення у творах Григора Тютюнника структурно та тематично дуже різні, що сприяє створенню різнопланової характеристики героїв творів. З їх допомогою автор змальовує зовнішність персонажа, його внутрішній стан, особливості сприйняття героєм різних характеристик довколишнього світу. З погляду структури найбільше представлені компаративні фразеологізми й такі, що мають у своєму складі прийменник до, заперечні частки. Одиниці виокремлено на основі спільного фіксованого компонента, а саме службових частин мови як чинників групування аналізованих структур. Ряди фразеологізмів з подібною структурою поповнено авторськими одиницями.

Проаналізовані фразеологізми у творах письменника виконують функцію зображення внутрішніх якостей героїв творів. Значна увага акцентована також на передавання портретної та мовної характеристики персонажів.

Розгляд особливостей фразеологізмів із семантикою інтенсивності на матеріалі художніх творів є важливим аспектом, що поглиблює комплексне дослідження таких одиниць у сучасній українській літературній мові. Оригінальні оповідання, повісті та твори для дітей Григора Тютюнника є багатим матеріалом для здійснення подібних досліджень.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19