БІБЛІЙНА КОНЦЕПТОСФЕРА ДРАМИ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА «ЦІНА КРОВІ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2020.2(44).408-414

Ключові слова:

концептосфера, Черкасенко, драма, модернізм, біблійна образність, рецепція, канонічна версія, традиційний сюжет.

Анотація

У статті досліджується біблійна концептосфера драми «Ціна крові» українського письменника-модерніста Спиридона Черкасенка. Увага зосереджується на системному аналізі біблійних образів-концептів, творчо пере- осмислених у п’єсі митця. Оскільки сучасне літературознавство активно вивчає взаємозв’язок Біблії і творчих систем українських письменників, такий вектор наукової аналітики доробку С. Черкасенка є актуальним.

У праці наголошується, що біблійні коди є ключем до розуміння ідейного змісту твору «Ціна крові», до осмислення її кореляції з іншими модерністськими художніми текстами на подібну тематику, зокрема з драмою Лесі Укра- їнки «На полі крові». Зазначено, що для С. Черкасенка важливим завданням було закласти в семантику образу Юди національний зміст, ідею боротьби за національне звільнення. Трактування основних біблійних концептів (Юда й Ісус) відбувається на основі аналізу текстової стратегії автора, окресленні ідейного змісту твору. Семантичне поле худож- ньої версії про Юду розширюють також образи-концепти Єгова, Ізраїль, Єрусалим, Голгота, Петро, Тома, Йоанна, Магдалина ін.

Рецепція євангельського образно-змістового матеріалу в драмі «Ціна крові» характеризується опертям на канонічну версію зради Юди із доповненням мотивації вчинку персонажа ‒ його прагненням здобути свободу для свого народу. С. Черкасенко свідомо обирає жанр драматичної поеми, який дозволяв увиразнити простір конфліктності, розкрити постать Юди у взаємодії із іншими учасниками відомої євангельської історії. Таким чином, автор доповнює своїм твором художні інтерпретації зради Христа, розширює її мотиваційне поле, творить оригінальну художню кон- цепцію образу Юди, вступаючи в діалог із іншими моделями в аналізі традиційного літературного сюжету. Новозаповітний матеріал став простором для вираження художніх ідей С. Черкасенка, його творчих орієнтацій на оновлення змісту національного письменства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19

Номер

Розділ

Літературознавство і фольклористика