НАЗВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБСТАНТИВІТІВ, ЕЛІПТИТІВ, НОМІНАТИВІТІВ (на матеріалі міротопонімії басейну річки Ужа)

Автор(и)

  • Вероніка Баньоі кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, Ужгород, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).58-64

Ключові слова:

мікротопонім, субстантивіт, еліптит, номінативіт, мікротопонімія басейну Ужа

Анотація

Важливим питанням для аналізу назвотвірного аспекту мікротопонімів є вивчення всіх етапів їхнього творення. Це дасть можливість з’ясувати особливості формування мікротопонімів і проаналізувати назвотвірний потенціал мікротопонімії регіону. Мета дослідження – охарактеризувати особливості становлення мікротопонімів басейну Ужа, що утворилися шляхом субстантивації, еліптизації, номінативації.

Субстантивіти представлені атрибутивною моделлю «узгоджене означення + апелятив > одночленна назва» й ви- ступають різнородовими двочленами та одночленами. Найбільшою групою субстантивітів басейну Ужа є відантропо- німні мікротопоніми з посесивними формантами -ов- та -ин в однині й множині. Мікротопоніми на -ськ- представлені невеликою групою назв відантропонімного, відойконімного, відмікротопонімного походження.

Група відапелятивних субстантивітів функціонує у формі різнородових атрибутивних членів-сингулятивів, рідше плюративів. Через втрату стрижневого компонента на певному етапі розвитку всі типи субстантивітів можуть іс- нувати у формі різнородових морфологічних варіантів.

Прийменникові конструкції в мікротопонімії басейну Ужа репрезентовані одиницями, утвореними за двома структурними моделями: 1) «прийменник + мікротопонім у непрямому відмінку»; 2) «прийменник + антропонім у непрямому відмінку». За структурою мікротопоніми, що утворилися шляхом еліптизації, представлені дво-, три- та чотиричленними назвами, шляхом номінативації – одно-, рідше двокомпонентними. Базова конструкція субстантивітів мала дво- або трикомпонентний склад.

Аналіз мікротопонімів басейну Ужа, які утворилися шляхом субстантивації, еліптизації, номінативації, засвідчує еволюційний характер функціонування мікротопоніма, оскільки репрезентує перетворення багатокомпонентної назви на однокомпонентну, указує на динаміку онімів у межах однієї системи. Аналізовані одиниці є важливим джерелом дослідження проблеми варіативності власних назв.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24