ПРІЗВИЩА РОМІВ ДВОХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВОЛИНІ

Автор(и)

  • Оксана Нестерчук кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Луцьк, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-6840.2021.1.(45).347-353

Ключові слова:

антропонім, роми, апелятив, прізвище, морфологічне творення

Анотація

У статті проаналізовано антропоніми ромів, які проживають у населених пунктах Княгининок (давніше – Маяки) та Торчин Луцького району Волинської області. На основі власних записів систематизовано мовний матеріал та виявлено всі прізвища ромів, що мешкають у селищах; встановлено склад та продуктивність груп антропонімів і прізвищевих формантів; схарактеризовано морфологічне творення офіційних найменувань.

Антропонімія ромської меншини с. Княгининок майже нічим не відрізняється від таких самих українських оні- мів. Морфологічне творення кількісно переважає над лексико-семантичним – 15 проти 4 прізвищ. Утворення з патро- німними формантами домінують: засвідчено 8 прізвищ зі словотворчими суфіксами -енк-о, -ович (-евич): Григоричен- ко, Гученко, Матюшенко, Сердюченко, Федоренко, Станкевичюс, Стоянович, Чижевич, менша активність властива поліфункційним формантам -ук (-’ук, -чук), що їх виявлено у трьох номенах – Пукалюк, Степанюк, Юзепчук. Прізвища з посесивними суфіксами -ов, -єв, -ин засвідчено у двох онімах – Тичин, Санніков.

Найпродуктивнішим серед інших формантів – -енк-о (5 назв) у прізвищах патронімного творення, а також по три офіційні назви на -ович / -евич та поліфункційний суфікс -ук (-чук) (3 прізвища).

Онім Бузна відапелятивного утворення від назви куща буз, бузок із формантом -н-а, яке через онімізацію спершу стало прізвиськом, а опісля офіційним антропонімом.

Репаш – похідний від антропоніма, указує на зовнішність номінанта або особу за родинними стосунками, якщо прізвище похідне від прізвиська, то варто говорити не про його походження, а про мотивацію, яка, очевидно, вже утрачена.

Зафіксовано запозичене прізвище з незрозумілою твірною основою Рзаєв – можливо, російсько-тюркського по- ходження.

Для порівняння використали прізвища ромів із двох поблизьких населених пунктів – Торчин та Княгининок Волинської області. Виявилося, що спільними для них прізвища Юзепчук і Стоянович, а відмінними є такі: Бобенко, Гученко, Коржевич, Марценюк, Марцинкевич / Марценкевич, Покальчук і Чужук, Нагаловський, Ковальчук і Головацький, Станкевичюс Бузна, Репаш.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30