Том 1, № 41 (2019)

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія.

DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2019.1.(41)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF Без заголовку

Зміст

Статті

ЗАКАРПАТСЬКІ МІКРОТОПОНІМИ БАСЕЙНУ РІЧКИ УЖА, МОТИВОВАНІ КОЛОРАТИВАМИ PDF
Вероніка Баньоі 5-12
ФУНКЦІЇ ЕПІГРАФІВ У СУЧАСНОМУ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Д. КОРНІЙ «ГОНИХМАРНИК» І М. ПЕТРОСЯН «ДОМ, В КОТОРОМ…») PDF
Ольга Бойко 13-17
ВІДДІЄСЛІВНІ НАЗВИ ОСІБ У СЛОВАЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Леся Буднікова 18-24
K DYNAMICE DIALEKTŮ UKRAJINSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČÍ: SPOJKY V NÁŘEČÍCH OBCÍ UBĽA A MALYJ BEREZNYJ PDF
Міхал Вашичек 25-32
НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА» PDF
Анастасія Вегеш 33-37
ПРО КОМПОНЕНТ-СИМВОЛ У МОВНИХ ОДИНИЦЯХ PDF
Наталія Венжинович 38-46
ВЕНГЕРСКИЕ ПОСЛЕЛОГИ И РУССКИЕ ПРЕДЛОГИ: ОДНО И ТО ЖЕ С «ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ЗНАКОМ?» PDF
Анатолій Виноградов 47-53
ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНИХ ЗАСАД АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «РИТОРИКА ТА МИСТЕЦТВО ПРЕЗЕНТАЦІЇ» PDF
Людмила Грицаєнко 54-59
THE РECULIАRITIES ОF PHRASEOLOGICAL SIMILES IN ENGLISH AND UKRAINIAN LАNGUАGES PDF
Ніколетта Гутій, Михайло Полюжин 60-65
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ PDF
Оксана Ісаєва, Тетяна Назаренко-Крейн 66-70
РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА PDF
Марія Медведь 71-76
ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІДІОМАТИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF
Олександр Мосейчук, Ірина Усова 77-82
ПРО ФУНКЦІЇ УРБАНОНІМІВ PDF
Оксана Негер 83-86
ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ТИПИ КОНЦЕПТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Євген Панін 87-90
МОВНИЙ ПСИХОСВІТ ПРОГРАНОЇ БИТВИ (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «БИТВА») PDF
Віталія Папіш 91-95
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ І ВНУТРІШНЯ ФОРМА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Іван Полюжин 96-99
КОНЦЕПТ І ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Михайло Полюжин 100-105
THE PECULIARITIES OF TRANSLATING OCCASIONALISMS (ON THE MATERIAL OF THE NOVELS «THE TIME TRAVELER’S WIFE» BY AUDREY NIFFENEGGER AND «DIVERGENT» BY VERONICA ROTH) PDF
Марія Цонинець 106-111
ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ ПІДХІД НАУКОВЦІВ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО ВИРІШЕННЯ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЗАКАРПАТТІ ВПРОДОВЖ 2017–2019 рр. PDF
Галина Шумицька 112-118
ПОЕТИКА НОВЕЛИ «БАБИНА ОСІНЬ» ЮРІЯ СТАНИНЦЯ PDF
Валентина Барчан 119-124
СИСТЕМА ЧАСОПРОСТОРОВИХ КООРДИНАТ У РОМАНІ АГАТИ КРІСТІ «НЕСКІНЧЕННА НІЧ» PDF
Людмила Бабай 125-128
CВІТ СЕЛА В ОПОВІДАННІ КОРНЕЛІЯ РЕГУША «ЛОЖЕЧКА» PDF
Олександра Ігнатович 129-133
ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ «РУНА ОРОШЕННОГО» ДИМИТРІЯ ТУПТАЛА PDF
Тетяна Іртуганова, Марина Літвінова 134-138
СПЕЦИФІКА ВЕЛИКОДНЬОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЗАКАРПАТТЯ PDF
Оксана Тиховська 139-145
ПОЕТИКА ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ ЛЮДМИЛИ КУДРЯВСЬКОЇ PDF
Надія Ференц 146-152
ТРАНСФОРМАЦІЯ КАЗКИ ЯК ЖАНРУ У ФАНТАСТИЧНУ ПОВІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ГАЛИНИ МАЛИК PDF
Марина Яким 153-156
УКРАЇНСЬКА ПРЕСА РУМУНІЇ: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ УМОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Юрій Бідзіля 157-166
УКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА «ВЕСЕЛКА» В РЕЦЕПЦІЇ ОЛЕНИ РУДЛОВЧАК PDF
Олеся Барчан 167-173
ЛЕКСИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКО- ТА НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
Галина Хант, Карина Разумна 174-180
НЕСИМЕТРИЧНІСТЬ ТЕРМІНІВ «МОВА ВОРОЖНЕЧІ» І «HATE SPEECH» ЯК ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІАТЕОРІЇ PDF
Ярослава Шeбештян, Галина Шаповалова 181-184
НОВИЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ІЗ ПОДІЛЛЯ* PDF
Галина Вовченко 185-186
ДОЛЯ ПОСТУПИЛАСЯ* PDF
Віталія Папіш 186-188
ДО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА ІВАНА САБАДОША PDF
Олеся Харьківська 189-190
ВИЗНАЧНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СЛАВІСТУ СВІТЛАНІ МИКОЛАЇВНІ ПАХОМОВІЙ – ІЗ ПОШАНОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ! PDF
Наталія Петріца 190-191